Kinh nghiệm cưới hỏi

Quy trình một đám cưới miền Bắc

Quy trình của một đám cưới gồm 3 lễ lớn: Dạm ngõ, lễ ăn hỏi và lễ đón dâu (lễ...

Lễ vật đám ăn hỏi của miền Bắc

Với người miền Bắc, lễ ăn hỏi rất quan trọng, được xem như một thủ tục quan trọng để nhà...

zalo
Gọi ngay 0928975888