Kinh nghiệm cưới hỏi

Kết hôn ở tuổi Kim Lâu được không?

Ông bà ta có câu: “Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông”, ý chỉ việc...

zalo
Gọi ngay 0928975888