Câu chuyện tình yêu

Đi đâu không quan trọng bằng đi với ai

Em nhớ những năm tháng khi xưa bên anh, em cũng mở cửa sổ trông...

Gọi ngay 0928975888