Câu chuyện tình yêu

Đâu ai muốn làm người thứ ba?...

Người thứ ba thì sao? Người thứ ba nhưng cô ấy vẫn dành tất cả...

Chúng ta rồi cũng sẽ quên nhau trong im lặng phải không

Dù em có cố gắng kiếm chuyện để hàn huyên với anh thì đó cũng...

Em không muốn là tri kỷ, em muốn là người thương của anh...

Đường một chiều! Tình yêu từ một phía...nhưng điều đó thật sự không phải là...

Gọi ngay 0928975888