Địa điểm chụp ảnh cưới

Chụp ảnh cưới ngoại cảnh trong khuôn viên trường Đại Học Tổng Hợp

Bên trong khuôn viên trường Đại Học Tổng Hợp – Là công trình kiến trúc kết...